Appaloosa Horse Ranch Logo
  
home      kontakt     Česky      English   

 

 

 

Foundation Pedigree Designation (FPD)

"Appaloosa je barevné, všestranně využitelné plemeno s příběhem sahajícím hluboko do historie."

Chovný program v rámci Appaloosa Horse Clubu, který byl zahájen před pár lety. Program se zaměřuje na průkaznost „čistoty“ plemene a jeho cílem je dosáhnout, aby v rodokmenu koní byli vedeni pouze registrovaní appaloosa předci osm generací zpět.

 V současnosti jsou podmínky pro získání FPD kvalifikace nastaveny tak, že kůň, kterého chcete takto zaregistrovat, musí mít minimálně 73% Appaloosa předků v předešlých čtyřech generacích, což je 22 ze 30. Od roku 2009 se hranice posune na 23 ze 30 a za následujících pět let na 24 ze 30.

Vyvstává otázka, proč to všechno, jaký to má smysl? Není to jen úředničina? Odpověď není těžké najít. Chovná základna Appaloos byla dost úzká, vzhledem k jejich téměř vyhynutí. Proto byli v klubu nuceni připustit křížení s jinými plemeny. Aby se vytyčil alespoň trochu směr chovu, povolili oficiálně křížení s koňmi registrovanými v Arabské knize (arabský plnokrevník), Jockey Clubu (angličtí plnokrevníci) a AQHA (quarteři). Appaloosa tedy v současnosti dosáhla několika různých rámců a v největší míře se začíná podobat barevnému quarter horse. Tím ztrácí nejen vzezření původního Indiánského koně, ale také schopnost být všestranně využitelným koněm.

Program FPD se snaží vrátit Appaloosy k Appaloosám takovým, jak je vyšlechtili Indiáni kmene Nez Percé.

 

©2008  Appaloosa Horse Ranch
e-mail: bo-fka@seznam.cz