Appaloosa Horse Ranch Logo
  
home      kontakt      Česky      English   

 

 

 

Trasy

Byly osloveny následující lokality vhodné pro poskytování služeb jako jezdecké stanice – Chata Orlí vrch v osadě Rejvíz, Ranč Orel v obci Česká Ves, Ecoranch N.A.3 v Černé Vodě, Appaloosa Horse Ranch v Černé Vodě a Penzion U Gladišů v Bernarticích. U majitelů těchto center byly formou dotazníkového šetření zjištěny nabízené služby. Mezi stanicemi byla navržena páteřní červená trasa vedoucí až k hranicím s Polskou republikou. Následně byly především s ohledem na schůdnost terénu vymezeny také vedlejší trasy modré barvy a regionální trasy zelené a žluté barvy. Z důvodu jednoduššího popisu byla trasám přidělena pomocná čísla 1 až 10. Pro charakteristiku obtížnosti terénu jednotlivých tras byla převzata stupnice dle K. Hollý (Jezdecká Turistika, 2003). Vertikální a horizontální profil trasy je hodnocený šesti stupni a označen arabskou číslicí (0 – 5). Kvalita podkladu je klasifikována třemi stupni a zapsána velkými písmeny A, B, C.

 

Označení

Obtížnost terénu

Popis

0

velmi lehký

jízdárna, pastvina, pláž apod.

1

lehký

rovina s minimálními požadavky na vedení koně

2

středně těžký

zvlněný terén s občasnými kratšími výstupy a sestupy; zvýšené nároky na vedení koně

3

těžký

dlouhé a strmé výstupy a sestupy

4

velmi těžký

prudké výstupy a sestupy, strže, srázy, které je možné absolvovat jen s koněm vedeným na ruce; požadavek na dokonalé ovládání koně

5

nesjízdný

lavičky, mosty, schody, žebříky apod.

 

Označení

Kvalita podkladu

Popis

A

dobrý

pružný podklad - možnost cvalu

B

střední

tvrdý nebo hlubší podklad - doporučen na vybraných místech klus

C

špatný

velmi tvrdý, kamenitý nebo bažinatý podklad - krok, případně vední koně na ruce

 

U většiny kamenitých lesních cest se vyskytuje vegetací zarostlý středový pás nebo krajnice, po nichž lze projet v rychlejším chodu. Z tohoto důvodu bylo kromě charakteristiky terénu a kvality podkladu vytvořeno označení, které jezdce informuje o možnosti jízdy po středovém pruhu (S) či okraji cesty (K), případně upozorňuje na asfaltovaný či jinak zpevněný úsek (Z).

Podrobně popisovány jsou pouze trasy přesahující svou délkou 5 kilometrů. Popis příliš krátkých tras (spojovacích úseků) je součástí charakteristiky delších jezdeckých stezek. Ke stezce, která je delší než pět kilometrů, je vytvořen profil terénu.

Červená trasa

Modrá trasa

Vedlejší trasy, které jsou značeny modrou barvou, byly navrženy tři: Javorná – Rejvíz, Supíkovice – ČernáVoda (přes Sokolský hřbet) a Bernartice – Petrovice (přes Račí údolí). Délka stezek přesahuje hodnotu 20 km. Trasy jsou vhodné pro pokročilé jezdce a vytrvalostní koně s podkovami.

Modrá trasa č. 4 - Základní údaje

Modrá trasa č. 4 - Profil terénu

Modrá trasa č. 4 - Podrobný popis

Modrá trasa č. 5 - Základní údaje

Modrá trasa č. 5 - Profil terénu

Modrá trasa č. 5 - Podrobný popis

Modrá trasa č. 6 - Základní údaje

Modrá trasa č. 6 - Profil terénu

Modrá trasa č. 6 - Podrobný popis

Zelená trasa

Regionální a místní trasy jsou značeny zelenou barvou. Stezky byly navrženy tři: Černá Voda – Velká Kraš, Vápenná – Kobylá nad Vidnavkou a Račí údolí – Travná – Horní Hoštice. První trasa je vhodná pro jezdce začátečníky. Ostatní zelené stezky se blíží svou délkou ke třiceti kilometrům, jsou doporučeny zkušenějším jezdcům a určeny pro podkované koně.

Zelená trasa č. 7 - Základní údaje

Zelená trasa č. 7 - Profil terénu

Zelená trasa č. 7 - Podrobný popis

Zelená trasa č. 8 - Základní údaje

Zelená trasa č. 8 - Profil terénu

Zelená trasa č. 8 - Podrobný popis

Zelená trasa č. 9 - Základní údaje

Zelená trasa č. 9 - Profil terénu

Zelená trasa č. 9 - Podrobný popis

Žlutá trasa

Regionální a místní trasy mohou být kromě zelené barvy vyznačeny také barvou žlutou. V zájmovém území byla vymezena pouze jedna žlutá jezdecká stezka s délkou přesahující pět kilometrů. Nachází se v oblasti mezi obcemi Černá Voda, Žulová a Kobylá nad Vidnavkou. Profil trasy je nevýrazný, nelze z něj vyčíst důležité terénní změny, proto zde není uveden. Mezi nejvýznamnější lokality v okolí se řadí NPP Borový, Boží hora, lom Petrov a rybníky (Velký rybník, Horní a Dolní Tovaryš).

Žlutá trasa č. 10

 

©2008  Appaloosa Horse Ranch
e-mail: bo-fka@seznam.cz